Pengertian Umum Echinodermata Ciri-Ciri, Pembagian Terstruktur MengenaiSerta Reproduksi

Daftar Isi [Tutup]

  Sebelum membahas ihwal Ciri-Ciri, Klasifikasi, Reproduksi, Echinodermata sebaiknya kita mengetahui dulu ihwal pengertian echinodermata itu sendiri. Secara umum, Echinodermata ialah kelompok binatang berduri yang bergerak lamban dengan santunan kaki tabung dan berada di kelaman laut. Istilah echinodermata berasal dari bahasa Yunani dari kata echi yang berarti berduri, dan derma yang berarti kulit. Echinodermata hidup di bahari atau air payau. Echinodermata tidak hidup parasit, dengan beberapa spesies hidup melekat (sesil). 

  Pada Echinodermata remaja mempunyai cuilan badan berbentuk simetri radial yaitu cuilan badan yang mendistribusikan dalam susunan melingkar disekitar poros tengah. Sedangkan pada cuilan larvanya mempunyai badan yang simeteri bilateral, yaitu cuilan badan yang satu berdampingan dengan cuilan badan yang lain, dan jikalau ditarik garis dari depan ke belakang terlihat cuilan badan sama antara kiri dan kanan. Larva echinodermata merupakan binatang mikroskopis, transparan, bersilia, dan umumnya berenang bebas di laut.


  1. Struktur dan Fungsi Tubuh Echinodermata

  Echinodermata mempunyai kulit keras yang tersusun dari zat kapur dengan lima lengan berbentuk mirip jari, dan organ-organ badan yang berjumlah/kelipatan lima. Pada umumnya binatang ini bertubuh garang alasannya ialah terdapat tonjolan kerangka dan duri di tubuhnya. Bentuk badan echinodermata umumnya mirip bintang, bulat, pipih, bundar memanjang, dan mirip tumbuhan. Sedangkan pada cuilan tubuhnya oral (yang mempunyai mulut) dan aboral (tidak mempunyai mulut). Pada permukaan badan Echinodermata umumnya berduri, baik pendek tumpul maupun panjang berduri. Echinodermata tidak mempunyai otak dan mempunyai Ambulakral yang berfungsi dalam mengatur pergerakan.


  2. Sistem Organ Echinodermata

  Sistem peredaran darah, Echinodermata mempunyai sistem peredaran darah yang masih belum. Jika digambarkan secara sederhana, pembuluh darah berawal dari yang mengelilingi mulut, sesudah itu berjabang pada setiap kaki tabung.

  Sistem pernapasan, Echinodermata dilakukan engan memakai insang atau pupula (tonjolan pada rongga tubuh).

  Sistem persarafan, Echinodermata terdiri atas saraf yang berbentuk lingkaran (cincin) yang mempersarafi mulut, dan saraf radial yang mirip tali mempersarafi pada cuilan lengan atau kaki tabung.

  Sistem pencernaan, berupa mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Dapat dikatakan, sistem pencernaannya sudah sempurna. Tetapi tidak terdapat sistem ekskresi pada binatang Echinodermata.


  3. Klasifikasi Echinodermata

  Kelas Archoidea: Kelas archoidea ialah binatang yang dengan bentuk bintang yang biasa disebut bintang laut. Astroida sering ditemukan di bahari pantai. Astroidea merupakan spesies terbanyak dari kelas filum echinodermata yaitu terdapat 1.600 spesies. Archoidea mempunyai cuilan badan oral (bagian badan dengan mulut) dan cuilan aboral (bagian badan dengan anus). Kelas yang mempunyai sistem ambularaklakral terdiri atas pembuluh darah air (jaringan hidrolik) yang membentuk kaki/lengan, Bagian kaki/lengan mempunyai fungsi sebagai alat gerak, untuk menempel, dan untuk menemukan makanan. Pada ujung kaki terdapat bintik mata yang bisa membedakan terang dan gelap.


  Bintang bahari mempunyai duri yang tumpul dan pendek. Disekelilingi duri terdapat duri kecil yang dinamakan pedicelaria yang berfungsi untuk menangkap masakan dan melindungi badan dari kotoran. Pada cuilan bersahabat anus terdapat lubang air disebut dengan medreporit. Archoidea mempunyai kanal cincin yang berada di sentra tubuh, serta kanal radial yang merupakan cabang kanal cincin di cuilan lengan.

  Kelas Echinoidea: Echinoidea merupakan kelas echinodermata yang tubuhnya dipenuh mirip duri. Bulu Babi atau landak bahari merupakan salah satu jenis dari kelas Echinoidea. Bentuk badan dari echinoidea ialah agak bundar dan tidak mempunyai lengan, tetapi terdapat duri yang jumlahnya banyak. Terdapat dri ang pendek dan panjang.


  Duri echinoidea mempunyai bentuk zat kapur. Tubuh echinoidea mempunyai otot dengan fungi untuk memutar duri tersebut sehingga sanggup bergerak. Mulut binatang ini mempunyai struktur yang mirip rahang membantu dalam memakan mangsa.

  Kelas Crinoidea: Crinoidea mempunyai bentuk badan yang mirip dengan bunga atau tumbuhan. Crinoidea ialah anggota fillum echinodermata yang spesies paling sedikit yaitu terdapat 550 spesies. dan kelompok paling primitif dari filum echinodermata. Hewan yang hidup di pantai hingga kedalaman bahari 3.500 meter dibawah permukaan laut.


  Tubuh yang tidak mempunyai duri, dan jikalau mempunyai tangkai disebut dengan lillia bahari (jika bertangkai akan melekat pada dasar bahari dengan sirri, yaitu cuilan ujung tangkai mempunyai zat tanduk), sedangkan yang tidak mempunyai tangkai disebut dengan bintang bahari berbulu. Di cuilan dasar badan (kaliks) jenis yang terdapat sisi oral (mulut) dan sisi anus sedangkan di cuilan lengannya berjumlah banyak yang mengelilingi di cuilan kaliks tersebut. Umumnya jumlah lengan Crinoidea ialah kelipatan lima dan mempunyai cabang yang disebut dengan pinula. Di sisi oral terdapat celah yang bersilia disebut dengan celah ambulakral. Celah tersebut berfungsi dalam menangkap masakan berupa cairan, zooplankton, atau partikel lainnya yang tersebar di laut.

  Kelas Ophiuroidea: Kelas Ophiuroidea merupakan kelas berbentuk ibarat bintang laut, tetapi mempunyai lengan yang lebih panjang dan lebih kurus dan cakram sentra badan yang lebih jelas. Jika kaki digerakkan maka pergerakannya mirip dengan ular, sehingga Kelas Ophiuroidea disebut dengan Bintang Mengular. Kaki tabungnya ini tidak mempunyai penyedot dan bergerak dengan mencambukkan kakinya, sehingga kaki ini lebih gampang patah. Pada kaki atau lengan berfungsi menangkap mangsanya, lalu memasukkan ke dalam laut. Sebagian jenis dari pemakan cacing, moluska, suspensi atau bangkai.


  Hewan ini tidak mempunyai anus dan umumnya hidup di sela bebatuan.

  Kelas Holothuroidea: Holothuroidea merupakan binatang yang bentuk badan bundar memanjang dari permukaan oral ke permukaan aboral. Tubuhnya terlihat mirip bentuk buah timun sehingga sering disebut dengan timun laut. Tetapi konsistensi tubuhnya sedikit berbeda dengan kelas lain dan mempunyai badan halus dan lunak serta tergolong mempunyai cuilan bagian badan yang berkelipatan lima dengan sistem ambulakral. Mentimun bahari mempunyai tentakel di cuilan oral yang berjumlah 10-30 buah.


  Tubuhnya terdapat kaki ambulakral denan fungsi bergerak dan bernapas. Pergerakan dilakukan dengan kontraksi otot ditubuhnya. Jenis binatang ini ialah hermafrodit (2 alat kel4min dalam satu tubuh), namun ada juga yang genokhoris (1 kel4min 1 individu). Pembuahan (fertilisasi) di air bahari lalu bermetamorfosis larva aurekularia. Makannya ialah plankton atau zat organik dalam laut. Ia melindungi diri dari mangsanya dengan memuntahkan organ dalam tubuhnya, sehingga mangsanya akan memakan organ itu, selanjutnya mentimun bahari membentuk kembali organ yang dimuntahkan tadi.

  4. Ciri-Ciri Echinodermata

  Tubuh echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan mempunyai rongga badan atau disebut dengan tripoblastik
  Memiliki bentuk badan yang simetri bilateral pada dikala masih larva, dan disaat remaja bentuk tubuhnya simteri radial
  Mempunyai kulit badan yang terdiri atas zat kitin
  Bergerak dengan ambulakral yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yag berfungsi untuk menghisap.
  Mempunyai sistem pencernaan tepat kecuali bintang bahari yang tidak mempunya anus.
  Tidak mempunyai sistem ekskresi
  Perkembangbiakan secara seksual
  Pada permukaan badan terdiri atas tonjolan-tonjolan yang ibarat duri
  Mempunyai sistem tabung jaringan hidrolik

  5. Reproduksi Echinodermata

  Echinodermata berkembang biak secara , yaitu binatang jantan dan betina yang melepaskan sel gametnya ke air laut, dan proses fertilisasi yang berlangsung secara eksternal (di dalam air laut).


  6. Cara Hidup Echinodermata

  Echinodermata ialah binatang yang hidup secara bebas artinya habitat binatang ini sanggup dimana saja, bisa di bahari pantai hingga bahari dalam. Makanan tergantung kepada jenisnya. Contoh masakan ialah plankton, atau organisme yang mati atau membusuk.


  7. Peranan Echinodermata

  Echinodermata banyak dimanfaatkan insan dalam banyak sekali hal. Peran echinodermata ialah sebagai berikut.

  Peran Echinodermata yang menguntungkan: Echinodermata dimanfaatkan manusia, antara lain:
  Bulu babi sanggup diambil gonadnya untuk dikonsumsi. Jepang mempunyai peternakan bulu babi yang luas. Di wilayah Indonesia, terdapat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kendari.
  Holothuria (mentimun laut) diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang. Hongkong merupakan sentra perdagangan teripang dunia. Di negeri China, mentimun bahari dikeringkan dan dimanfaatkan sebagai materi obat-obatan.
  Echinodermata memakan bangkai-bangkai, sehingga pantai menjadi bersih


  Peran Echinodermata yang merugikan: Sedangkan peranan merugikan, antara lain:
  Bintang bahari sering memakan kerang mutiara di daerah budidaya kerang mutiara.
  Achanbasther merupakan hama pada terumbu karang, alasannya ialah memakan polip Coelenterata.


  Demikianlah Artikel singkat mengenai Pengertian umum Echinodermata besrta Ciri-Ciri, Klasifikasi, Reproduksi dan Peranan Echinodermata dalam kehidupan. Semoga teman sekalian sanggup mendapatkan manfaat dari pengertian echinodermata, struktur badan echinodermata, sistem organ echinodermata, ciri-ciri echinodermata, reproduksi echinodermata, cara hidup echinodermata, pembagian terstruktur mengenai echinodermata dan peranan echinodermata baik yang bermanfaat/menguntungkan maupun yang merugikan. Sekian dan terima kasih.


  Referensi:


  Karmana, Oman. 2007. Cerdas Belajar BIOLOGI. Bandung : GRAFINDO Media Pratama. Setiowati, Tetty. Deswati, Furqonita. 2007. BIOLOGI interaktif untuk Sekolah Menengan Atas / MA. Jakarta : Azka Press.


  Laila, Siti.2007. Biologi sains dalam kehidupan. Surabaya : Yudhistira.


  Aryulina, Diah, dkk. 2007. BIOLOGI 1 Sekolah Menengan Atas dan MA kelas X. Jakarta : ESIS/Erlangga.


  Neil. A Champbell, dkk. 2003. BIOLOGI. Jakarta : Erlangga.


  Winatasasmita, Djumhur. Sukarno. 1996. Biologi 1 Untuk SMU Kelas 1. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.


  Halid, NA, dan A. Anger. 1984. Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Harapan